BY THE BOOK.

Jeśli robimy coś zgodnie z prawem lub obowiązującymi regułami to możemy powiedzieć, że robimy to BY THE BOOK. Więcej na:/https://www.facebook.com/SjoUscinowicz